ELAND TROPHY

 

Eland Trophy Rules

 

Eland Trophy Draw 2021

1st Round: Thursday 3rd June, 2021

 

HOME Club

 

AWAY Club

 1  

 Appleby Frodingham       v BYE

2

BYE

V

Epworth

3

BYE

V

Goxhill

4

??Cemex

V

Cemetery Road ??

5

Messingham

V

BYE

6

M/CBottesford

V

Winterton W/O

7                              BYE Scotter

8

BYE

V

Kirton Lindsey

9

BYE

V

Barton Park

10

61Burton Stather

V

Highfield House 87

11

North Lindsey

V

BYE

12

112Scunthorpe

V

Belton51

13

49Sheffield Park

V

Railway Sports 120

14

BYE

V

Crowle

15

Barnetby

V

BYE

16

79Shires

V

Brigg 57

2nd Round: Thursday 17th June, 2021

A

23 SCUNTHORPE

v

12 CROWLE 

B

GOXHILL  14

v

16 KIRTON LINDSEAY

C

APP - FROD 1

v

17 MESSINGHAM

D

 EPWORTH 13

v

25 SHIRES                                           

E

NORTH LINDSEY18

v

22 SCOTTER

F

BARNETBY 2

v

9 CEMERTERY RD              

G

BARTON PARK 4

v

26 WINTERTON

H

HIGHFIELD HSE15

v

20 RAILWAY SPORTS

3rd Round: By Sunday 11th July, 2021

1

D

v

C

2

F

v

G

3

A

v

H

4

E

v

B

 

Semi- Final : By Sunday 25th July, 2021

A

1

v

3

B

2

v

4

Final: Saturday 14th August, 2021 Venue TBC

A

v

B

Drawn by Ray Robinson and Geoff Lamplough on Wednesday 12th February, 2020